Kasutatavad seadmed ja tegevused:

Oma igapäevatöös kasutame enamustes ülevaatuspunktides Saksamaa tootja MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG kõrge kvaliteediga spetsiaalselt sõidukite tehnokontrolliks ettenähtud seadmeid. Põhiline töövahend on ülevaataja jaoks nii öelda testiliin, mis koosneb erinevatest komponentidest:

Pidurite kontrollimise seade ehk piduristend – võimaldab välja selgitada sõiduki pidurite töö efektiivsust, ühel teljel asuvate rataste pidurite erinevust ning käsipiduri töökorras olekut, tulemused kajastuvad arvutisse sisestatavates andmetes;

Veermiku kontrollimise seade ehk lõtkutester – võimaldab välja selgitada sõiduki veermiku erinevate osade kulumisastet, nende võimalikke lõtke ning tehnilist seisukorda;

Amortisaatorite kontrollimise seade ehk amordistend – võimaldab välja selgitada sõiduki amortisaatorite töö efektiivsust ning ühel teljel asuvate amortisaatorite erinevust, tulemused informatiivsed, ei kajastu arvutisse sisestatavates andmetes;

Samuti kuulub kohustuslikus korras kontrollimisele sõiduki heitgaasid: vastavalt bensiini mootori puhul süsinikmonooksiidi (CO), süsinikdioksiidi (CO2) ja hapniku (O2) sisalduse mahuprotsentides ja süsivesinike (HC) sisalduse mahuosades ning diisel mootori puhul tahma osakeste sisaldus heitgaasides. Mõõtmisel kasutame MAHA gaasianalüsaatorit MGT5 ja suitsususe analüsaator MDO2.

Lisaks eelpool nimetatud tegevustele kontrollitakse spetsiaalsete aparaatidega sõiduki müra taset, klaaside läbipaistvust, tulede töökorras olekut ja visuaalselt kere seisukorda. Sõiduki kere alla jäävad olulised sõlmed, nagu piduri- ja kütusesüsteem vaadatakse üle kas selle jaoks ehitatud kanalis või tõstukil.  

Kuna sõiduki ülevaatamisel sõiduki mootor enamuse ajast töötab, eraldub sõiduki väljalaskesüsteemist ruumi märgatav kohus heitgaase. Et heitgaasid ei muutuks ruumis viibivate inimeste tervisele ohtlikuks, peab olema välja ehitatud heitgaaside äratõmbe süsteem. E-Tehno kasutab oma ülevaatuspunktides Itaalia tootja FILCAR S.p.A kvaliteetseid seadmeid.

Soovid rohkem infot? Kirjuta meile haldus@etehno.ee

Võta ühendust

E-Tehno OÜ

Helista meile

 
td { padding-right: 25px; }