Kasulik info

Tehnoülevaatuse seadusandlus:

Liiklusseadus (alates 01.07.2011)

Liiklusseadus inglise keeles

Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri

Autoveoseadus

Ohtlike veoste autoveo eeskiri

Maanteeameti põhimäärus

Avaliku teabe seadus

Isikuandmete kaitse seadus

 

TEHNO

Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord

Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu

Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded

Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele

Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord

Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord

Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord

Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord

Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri

Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine

Ohtlike veoste autoveo eeskiri

Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord ning lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel

Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord

Soovid rohkem infot? Kirjuta meile haldus@etehno.ee

Võta ühendust

E-Tehno OÜ

Helista meile

 
td { padding-right: 25px; }