Firmast

Tehnoülevaatus, kui tegevusala, on riigi poolt kohustuslik sõiduki tehnilise seisundi kontroll, mida tuleb läbida lähtuvalt sõiduki kategooriast ja vanusest 6 kuu kuni 2 aastase intervalliga. Tehnoülevaatuse teostamiseks peab ettevõte vastama 01. juuli 2011.a. kehtima hakanud „Liiklusseaduses“ kehtestatud nõuetele ning omama Eesti Akrediteerimiskeskuse kehtivat akrediteeringut vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 05. oktoobri 2006.a.a määrusele nr 85. Nõuetele vastavuse korral sõlmitakse leping Maanteeametiga.

Sõidumeerik on sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) või veoste veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise lubatud suurima täismassiga auto või autorongi juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja ning mootorsõiduki läbisõidu registreerimiseks. Sõidumeerikule, selle paigaldamisele ning kontrollimisele esitatavad nõuded on kehtestatud Liiklusseaduse § 73 alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 17 vastu võetud 03.03.2011 „Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord“

E-Tehno OÜ teostab vastavalt määruses kehtestatud tingimustele ja korrale regulaarset sõidumeeriku kontrollimist.

E-Tehno OÜ on eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis loodi 2001.a. novembris. Põhitegevusalaks sõidukite tehnilise ülevaatuse teostamine nii sõidu- ja veoautodele, traktoritele ja järelhaagistele, kui ka mootorratastele, bussidele ja kõikidele teist liiki sõidukitele. E-Tehno omab tegevuseks vajalikku vastavasisulist lepingut Maanteeametiga ning Eesti Akrediteerimiskeskuse erialast pädevustunnistust. Tehnoülevaatust teostavad kvalifitseeritud spetsialistid, kes on omandanud erialase hariduse ja omavad pikaajalist töökogemust antud vallas. 

Hetkel omame kahteteist punkti, kus teostatakse sõidukite tehnilist kontrolli. Esimesena avasime tehnoülevaatuspunkti 2002.a. aprillis Elvas, Kirde põik 8. Järgnesid teised punktid:

 • 2003. a. juulis Kohtla-Järvel, Ahtmes, Ilmajaama 2;
 • 2004. a. septembris Tartus, Võru tn. 55;
 • 2007. a. veebruaris  Sakus, Tehnika tn. 8;
 • 2008. a. aprillis  Tallinnas, Väike-Paala 10;
 • 2009. a. augustis Põlva vallas, Mammastes Tehnika tee 6;
 • 2012. a. detsembris Tartus, Turu tn. 32;
 • 2018. a. mais Tartus, Ringtee 25;
 • 2019. a aprillis Tartumaal, Räni alevikus, Kassisilma 26.
 • 2021. a aprillis Harjumaal, Laagri alevikus, Vae tn 3.
 • 2021. a aprillis Pärnus, Savi 38a.
 • 2021. a aprillis Tallinnas, Kadaka tee 131/2.

Omame üle 10% turuosast ning oleme esindatud põhja-, ida- ja lõuna Eestis, millega oleme Eestis üks suurimaid sõidukite tehnilist ülevaatust teostav ettevõte. Et pakkuda kvaliteetset teenust üle vabariigi, plaanime tulevikus laieneda ka teistesse Eesti piirkondadesse.

Soovid rohkem infot? Kirjuta meile haldus@etehno.ee

Võta ühendust

E-Tehno OÜ

Helista meile

 
td { padding-right: 25px; }